Jak často se přenáší hodnoty z teploměru do aplikace?