Lze se k váze připojit více telefony? Kolik uživatelů, kolik telefonů?

K váze může být párován jen jeden uživatel. Ale lze pod jedním účtem nastavit vícero profilů.