Osobní váhu nelze spárovat s aplikací, co mohu udělat.

Zkuste se, prosím, řídit instrukcemi v návodu daného výrobku,

Váhu resetujte a ji zkuste znovu spárovat s aplikací.
Také se ujistěte, že jsou baterie dostatečně nabité.