Jak provést reset u produktu TESLA Smart Robot Vacuum Laser?

TESLA Smart Robot Vacuum Laser se vyresetuje automaticky poté, co se odpáruje od aplikace a provede se restart Wi-Fi.