Kamera se neustále odpojuje a je v režimu off-line, co se s tím dá udělat?

>Zkusili bychom resetovat kameru, odebrat z aplikace toto zařízení a případně zkusit aplikaci znovu nainstalovat - a také zkontrolovat, zda v mobilním telefonu máte povolen přenos dat, nebo připojení k Wi-Fi a zda je připojení stabilní. Frekvence Wi-Fi musí být 2,4GHz. V případě, že by problémy i nadále přetrvávaly, poradili bychom reklamaci.