Pamatuje si při výpadku WiFi signálu nastavené časy a spíná dále?