Svítí LED-diody u chytrých spínačů neustále?

LED-dioda nesvítí pořád. Bateriový spínač může svítit jen při kliknutí.
Ostatní LED-diody svítí podle nastavení, zelená/bílá/vůbec/na stisk